Wednesday, April 28, 2010

O impresie...


Am studiat mult istoria celui de-al doilea război mondial. Am adunat informaţii, impresii, statistici şi concluzii. Le-am procesat (dacă pot spune aşa) şi am constatat că nu sunt mulţumit. Felul meu de-a fi respinge minciuna, se împotriveşte asimilării forţate a unor teorii false, neadevărate şi care se impun în forţă având un scop precis. Am recitit toate lucrările dedicate acelei perioade, dar de această dată cu alţi ochi şi cu mintea deschisă spre adevărurile care aşteaptă să fie înţelese. Lucruri aparent banale s-au dovedit (în lumina noii abordări) extrem de importante. Mi s-a desfăşurat astfel, în faţa ochilor, o ALTĂ ISTORIE a celui de-al doilea război mondial, mult diferită faţă de ceea ce mi se impusese să cred! Am început să văd şi să înţeleg evenimentele în contextul lor original şi nu sub influenţa propagandei oficiale. Văzând acest ”film” m-am speriat! Pentru că actorii dramei aveau în această realitate alte roluri decât în ”reclama” care ne îndeamnă să consumăm o minciună...
Adolf Hitler este un nume interzis chiar şi în ziua de azi. Este un nume căruia i s-au asociat cele mai dure epitete ale oricărei limbi: criminal, nebun, personaj ocult, malefic, pe scurt ne apare ca întruchipare a RĂULUI suprem. Însuşi Satana ar putea fi invidios pe el! Şi totuşi... de ce azi, în mileniul trei, anul 2010, ne mai temem de Adolf Hitler??? De fapt, întrebarea ar trebui pusă altfel: CINE şi DE CE se teme de EL?
Dincolo de răutăţi, de acuze, de calificative de orice fel, fostul lider german a fost şi a rămas un simbol. El a reprezentat o doctrină politică unică şi poate irepetabilă la scara istoriei mondiale! Ideologia naţional-socialistă l-a ”produs” pe Adolf Hitler, iar Adolf Hitler a produs isteria naţional-socialistă mondială. Aceşti doi termeni (”Adolf Hitler” şi ”naţional-socialism”) nu mai pot exista separat nici în trecut, nici într-un improbabil viitor. Alăturarea lor în termeni reali a produs mai mult decât o fisiune nucleară, iar existenţa lor ne-a condus, indirect, spre lumea în care trăim azi...
Voi aprofunda studiul acestor ”termeni” până voi înţelege tot ce trebuie înţeles. Şi între timp voi scrie...
Cornel SABOU