Tuesday, January 11, 2011

Manipularea conştiinţelor (V)

Spiritul adevărului

După terminarea războiului, în fiecare ţară s-a aplicat o politică specială de manipulare a conştiinţelor. În această problemă nu a existat o diferenţă majoră între comunişti şi capitalişti. Ambele tabere agreau „ideea” că Adolf Hitler a fost un călău, iar naţional-socialismul german era sperietoarea lumii „civilizate”. Ambele viziuni aveau scopuri bine determinate: ascunderea adevăraţilor vinovaţi şi mascarea programului de construcţie a noii „securităţi mondiale”. Chiar şi în prezent, una din principalele forme de manipulare este sistemul de învăţământ. Istoria care se predă în şcoli conţine toate aceste aspecte manipulatorii, toate aceste falsuri despre cel de-al doilea război mondial. Pe de altă parte, cercetători particulari vorbesc pe la TV sau scriu prin ziare versiuni ale istoriei acelor timpuri care combat, cu argumente, varianta oficială, dar toate aceste teorii – chiar dacă sunt extrem de bine documentate – rămân doar la acest stadiu, al mediatizării ocazionale. Deşi s-au scris multe cărţi despre porţiuni din adevărul celui de-al doilea război mondial, responsabilii din domeniul învăţământului au rămas orbi, surzi şi muţi în acest domeniu. Aşa se face că oricât efort vor depune oamenii preocupaţi de adevăr, dacă nu se va face un pas înainte prin introducere în programa şcolară a aspectelor istorice reale, şi scoaterea celor false din materia predată, nu se va înregistra un veritabil progres pe calea educaţiei sănătoase. Iată câteva exemple simple, de fapte sau idei care nu pot fi contestate, dar care lipsesc din „documentarea” de bază a elevului:
- războiul al doilea mondial a început la 3 septembrie 1939 (nu la 1 septembrie!) pentru că atunci Franţa şi Marea Britanie au declarat război Germaniei şi au antrenat în acest război toate coloniile lor, dând astfel conflictului cu adevărat un caracter mondial.
- Ascensiunea la putere, în Germania, a lui Adolf Hitler a fost posibilă şi datorită sprijinului pe care acesta l-a primit de la britanici şi americani. De asemenea, înarmarea Germaniei a fost finanţată de cercurile economice din Anglia şi SUA.
- URSS avea pregătit un masiv atac împotriva Germaniei pe care l-ar fi declanşat la începutul lunii iulie 1941. Hitler a aflat despre intenţiile lui Stalin şi a atacat preventiv la 22 iunie…
- Marile crime de război comise de aliaţi trebuie menţionate şi în manualele de istorie, alături de celelalte, comise de germani.
Ar mai putea fi menţionate şi alte episoade, dar nu e cazul acum să le dezvolt pe toate. Le veţi regăsi în fiecare capitol al acestei lucrări. Ideea este că tânăra generaţie trebuie educată în spiritul adevărului istoric. Doar aşa va putea înţelege evenimentele astfel încât să nu mai permită niciodată escaladarea unui conflict la scară planetară.

Cornel SABOU

No comments: